Őeminenciája Garchen Rinpoche

A tibeti buddhizmus Kagyü vonalát magasan megvalósított Lámák töretlen vonalában adták át. Ez különösen igaz a Drikung Kagyü vonalra, melyet Kyobpa Dzsigten Szumgön alapított, akinek fő tanítványa volt Nyun Gar Chusum. (E vonal további részleteiről és különlegességeiről a „Drikung vonal arany történeté”-ben olvashatunk.)

Garchen Rinpoche a Drikung Kagyü vonal egyik legfontosabb rinpochéje. Vonala Gardampáig, a nagy Kyobpa Dzsigten Szumgön tanítványáig vezethető vissza. Gardampa Chodengpa Tibet nagy királyának, Szongcen Gampo-nak volt minisztere. Gardampa Chodengpa 1180-ban született, és Nagardzsuna egyik tanítványa, Aryadeva bódhiszattva emanációjaként volt ismert. Már születésekor képes volt arra, hogy megtartson egy „rudat” (vadzsra-jogart) és a hat szótagú mantrát énekelje.

Fiatal korában Gardampa Chodengpa hallott a mahasziddha Kyobpa Dzsigten Szumgön csodálatos megvalósításairól, így elhatározta, hogy elmegy Drikung Thil-be. Ott maradva sok tanítást kapott és guruja, Kyobpa Dzsigten Szumgön irányítása alatt gyakorolt. Nagyon gyorsan elérte a teljes megvalósítást és egyike lett Kyobpa Dzsigten Szumgön három legfontosabb mahasziddha-tanítványának: Gar, Ngo ésd Chosum-nak.

Gardampa sok alkalommal felmutatta csodás képességeit és mélységes tanításai által számtalan lényt vezetett a Dharma ösvényére. Khamban megalapította a Powo Lung és a Nagchen Gar kolostorokat.

Amikor a kínai hercegnő Gyasa Köncho Tibetbe utazott, hogy feleségül menjen a tibeti királyhoz, hozott magával egy nagy imamalmot, amit Chokhor Gyanakma néven ismernek. Átadta ezt az imamalmot Lonpo Gar-nak, aki azt titkos és szent kincsként elrejtette. Ezt a kincse később Gardampa Chodengpa fedezte fel. Úgy tartják, hogy a nagy imamalom magától forog éjjel-nappal anélkül, hogy valaki megpörgetné. Ezt a rendkívüli imamalmot a Powo Lung kolostorban őrizték és tisztelték. Később, amikor a nagy Láma, Gar Tenzin Phuncok, a Gar Nagchen Jangchub Choeling kolostort Kham Nangchen-ben felújította, odavitte a Chokhor Gyanakmát, ahol ma is tisztelik.

Gardampa Chodengpa következő inkarnációi közül Gar Tenpa Gyalcen lett a két Drikung Kyabgön, a Drikung vonal vonaltartóinak régense. Ebben a minőségben munkálkodott minden lény javára.

Egy másik inkarnációja, Gar Chökyi Nyima, a Csakraszamvara-mantrát több mint 13 billiószor mondta el és mahasziddhává vált. Olyan nagy csodákat tudott véghezvinni, mint betegségek gyógyítása, háború megakadályozása, éhínségek elhárítása és így tovább. Gar Chökyi Nyima egyik tanítványa, Chime Dorje is nagy sziddhiket ért el és magas fokon elsajátította a Belső Tűz jógáját, a Tummo-gyakorlatot. Kezének és lábának lenyomatait egy kőben hagyta hátra, melyet mindmáig tisztelnek kolostorában. Sok tanítást adott, hogy minden érző lény javát szolgálja.

Az első Gar Tenzin Phüncoktól a jelenlegi 8. Gar Konchok Nyetong Tenpei Nyima-ig, egymás után mindegyik Láma Nangchen királyainak legmagasabb személyes guruja volt.

A jelenlegi 8. Gar Konchok Nyetong Tenpei Nyima Chökyi Palsangye életének története:

Őeminenciája 1936-ban született Nangchen-ben, Kham-ban. Nangchen királya személyesen vállalta a felelősséget a 7. Gar Tinley Yongkyab reinkarnációjának felkutatásáért. Rinpocsét Őszentsége, a korábbi Drikung Kyabgön Shiwei Lodrö ismerte fel újra, és emelte trónra. 7 éves korában Rinpocsét Lho Miyalgon-be vitték, ahol a szertartási ruhákat és más rituális tárgyakat hivatalosan is átnyújtották neki. Rámutatott egy képre mely a Drikung vonalapítót, Dzsigten Szumgön-t ábrázolta és reinkarnációjának valódiságát bizonyítva így szólt: „Ő az én Gurum.” Ez megerősítette a jelenlevőket abbéli bizalmukban, hogy ő az igazi reinkarnáció. Ettől kezdve 22 éves koráig Rinpoche ebben a kolostorban élt és vezette azt.

Chima Dorje irányítása alatt Rinpoche sok tanítást kapott. 13 évesen a Lho Lungkar Gön-i Lho Thubten Nyingpo Rinpochétől megkapta a Drikung Kagyü vonal tanításait. Szóbeli átadásokat, magyarázatokat és meghatalmazásokat kapott a Mahamudrára és Naropa Hat Jógájára vonatkozóan. Elvégezte a Ngöndro-gyakorlatokat és elkezdte a Három Éves Elvonulást. Nem sokkal a befejezés előtt az elvonulás megszakadt a Tibetben eluralkodó politikai zavargások miatt.

Rinpocsét 20 évre egy kínai munkatáborba internálták. A börtönben találkozott Khenpo Münszel-lel, a híres Nyingmapa Khenpo Ngagchuk tanítványával. Khenpo Münszeltől megkapta a dzogchen-tanításokat és titokban gyakorolta azokat. Khenpo Münszelt bámulatba ejtette Rinpocse fejlődése és a következő szavakkal dícsérte: „Ő (Gar Rinpoche) egy bódhiszattva emanációja.”

1979-ben Őeminenciáját kiengedték a börtönből. Azóta kolostora javára tevékenykedik. Megnyilvánulásai mindig jóságosak és segít a szegényeken. Minden adományt, amit csak kap, a kolostornak ad és elhatározta, hogy semmit nem használ fel sem a maga, sem hozzátartozói vagy édesanyja javára.

Az utóbbi években Garchen Rinpoche magára vállalta az összes kelet-tibeti Drikung Kagyü kolostor újjáépítésének felelősségét. Jelenleg teljes szívvel annak a feladatnak szenteli magát, hogy a vonal tanításait másoknak továbbadja. Igyekezete, még a kínai hivatalnokokra is nagy hatást gyakorolt. Őszentsége Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche megkapta Garchen Rinpochétől a Yamantaka-gyakorlat (Dzsampel Shindzse) meghatalmazását és átadását, és hosszúélet imát fogalmazott meg érte. Ebben az imában Őszentsége Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche korunk nagy Drikung Kagyü jógijának ismeri el Garchen Rinpochét.

Őeminenciája Garchen Rinpoche nagyon szerény, közvetlen és szeretetteljes minden emberhez, nem tekintve azok helyzetét, korát és nemét. Tanácsai nagyon nagy hatást gyakorolnak azokra az emberekre, akiket az ivás, dohányzás, szerencsejáték vagy más rossz szokás tart hatalmában.

Egészen természetesen és spontán módon tevékenykedik mások javára, ami a nyilvánosság részéről sok elismerést hozott számára.

Őeminenciája soha nem hagyta beteljesítetlenül tanítványai és mások elvárásait.

A Káli-juga e korszakában Őeminenciája valóban rendkívüli…