Őeminenciája 3. Lho Ontül Rinpoche

Ontül

Őeminenciája 3. Lho Ontül Rinpoche a Drikung Kagyü hagyományvonal egyik kiemelkedő jógija, a dzogcsen és mahamudra tanítások mestere. Rinpoche korábbi megtestesülései Drikung Orgyen Nuden Dorje-hez, a 19. századi híres tertönhöz (rejtett tanítások feltárójához) köthetőek. Nuden Dorje a 8. században élt tibeti király Triszong Decen korabeli nagy mesternek, Nyang Ban Tingdzin Sangponak a megtestesülése volt. Nuden Dorje idősebb bátyját, egyben az első Ontült Kunzang Drodul-nak hívták. Kelet-Tibetben, Kham tartomány Zalmo Gang nevű falujában született, egy nemesi család sarjaként. Az 5. Drikungpa Kyabgon Chetsang Rinpoche Thugje Nyima (1828-1889) ismerte fel Őt, mint Guru Padmasambhava huszonöt fő tanítványának egyikének, Drog Ban Khiu Chung Lotsawa megtestesülése. Mivel Kunzag Drodul Orgyen Nuden Dorje idősebb bátyja volt, ezért a későbbi újraszületéseit Ontülként ismerik, amely „az idősebb testvér újraszületését” jelenti.

Az előző Ontül Rinpoche halála előtt megbetegedett és a bal oldalán a derekánál keletkezett egy mély seb. A jelenlegi 3. Ontül Rinpoche születésekor ugyanazon a helyen is egy seb nyomát viselte. Ontül Rinpoche édesanyja és családja még a születését megelőzően – mikor már édesanyja méhében volt – egy Ricsituk nevű szent helyre zarándokolt, ugyanakkor a kemény és veszélyes hegyi terepen az édesanyja megbotlott és közel állt ahhoz, hogy lezuhanjon egy mély völgybe. Ekkor minden zarándok tisztán hallott egy kiáltást, hogy „Mentsd meg az édesanyámat!”. Mindenki lenyűgözve állt, mivel a hang az édesanyja méhéből jött, azaz Rinpoche próbálta megmenteni az édesanyja életét.

A jelenlegi Ontül Rinpoche 1950-ben, Kelet-Tibet Kham tartományában Nangchen-ben született. Ontül Rinpoche a Göpe, avagy Pebön Thogtrul család tagja, mely egyike volt annak a tizenhárom nemesi családvonalnak, mely egészen a Padmasambhava előtti időktől, a Bön vallás négy inkarnálódó Tulkujának egyikétől, Lodan Nyingpo-tól eredezteti magát.

1954-ben Őszentsége a 7. Drikungpa Kyabgon Chetsang Rinpoche és Őszentsége Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje ismerte fel Ontül Rinpoche-t, mint a korábbi Ontül megtestesülését, majd a Konchog Tenzin Thrinle Rabgye Palzangpo nevet adományozták Neki. Ontül Rinpochét még ebben az évben a Dong Med Ogmin Thubten Shedrub Ling kolostor trónjára emelték. Kalsang Namgyal Láma, előző testetöltésének kísérője vállalta magára az alapvető oktatások, azaz az olvasás, írás, szövegek recitálásának tanítását.

1959-ben, amikor a kínai kommunista hadsereg elfoglalta Tibetet, Ontül Rinpoche mesterével Kalsang Namgyal-lal elhagyta a kolostorukat és sok más falusi világi emberrel és szerzetessel együtt elindultak India felé. Az úton a kínai katonaság folyamatos megfélemlítését, illetve borzasztó éhséget és szomjúságot kellett elviselniük. A sok nehézség ellenére sikerült átjutniuk a tibeti határon és Nepálon keresztül megérkeztek Indiába.

Az élet azonban Indiában sem volt egyszerű, mivel nem tudtak azonnal saját erőből egy helyen letelepedni, így tizennégy éven keresztül folyamatos vándorlásra kényszerültek. Indiában Ontül Rinpoche ismét találkozott Drikung Khandro Neni Rinpoche-val, aki egy magas megvalósítást elért női jogini, azaz dakini volt. Ő mutatta be Rinpoche-t Tiszteletreméltó Khenpo Thubten-nek, a nagyszerű nyigma tanítónak. Khenpo Thubten először a Longchen Nyingthig Ngöndro gyakorlatának legmélyebb szintű tanításában részesítette, majd ezt követően számos fontos szöveg értelmezését, tanítását adta át Rinpoche-nak.

Különböző alkalmakkor Ontül Rinpoche mahamudra és dzogcsen tanításokat kapott Őszentsége Dalai Láma-tól, Őszentsége Kyabgon Chetsang Rinpoche –tól, Őeminenciája Garchen Rinpoche-tól, Őszentsége Dudjom Rinpoche-tól, Khunu Lama Tenzin Gyaltsen-től, Őszentsége Dilgo Khyentse Rinpoche-tól, Kalu Rinpoche-tól és másoktól. A jógi Khyunga Rinpoche-tól megkapta az Ötrétű Mahamudra mélységes ösvényének személyes útmutatásait, lényegi tanításait, majd egy év múlva Ontül Rinpoche Ladakhbe ment, ahol Őeminenciája Chöje Togden Rinpoche-tól részesült a Drikung Kagyu hagyományvonal legfontosabb beavatásaiban, útmutatásaiban és szóbeli átadásaiban. Ezt követően Ontül Rinpoche Togden Rinpoche-val éveken át járta a ladakhi Drikung kolostorokat.

Miután visszatért Indiába Ontül Rinpoche 1971-ben a ladakhi emberektől kapott felajánlásokból vásárolt egy földterületet a Himachal Pradesh államban található Tso Pema, másnéven Rewalsar faluban, majd szerzetesek segítségével sikeresen felépítette rajta a kolostorát. Tso Pema azt jelenti, hogy „Lótusz Tó”, ez egyike azon szent helyeknek, ahol Guru Padmasambhava bizonyságot tett varázserejéről.

Guru Padmasambhava azért mutatta be itt csodálatos képességeit, hogy a Zahor királyság királyát és alattvalóit a buddhizmus szolgálatába állítsa. Ontül Rinpoche sok éven keresztül gyűjtötte össze a szükséges szent tárgyakat, szertartási hangszereket és egyéb kellékeket, jelenleg a kolostorban mintegy harminc szerzetes tartja fennt a Drikung Kagyu hagyományvonal tanításait.

1983-ban Ontül Rinpoche Közép-Tibetbe és Kham tartományba utazott, először az 1959-es menekülést követően. A fő kolostorát a kulturális forradalom alatt teljesen lerombolták, de helyi tulkuk, szerzetesek és világi emberek segítségével újraépítették, ahol Ontül Rinpoche hat hónap alatt számos beavatást és tanítást adott. Khamból Közép-Tibetbe utazott, ahol a Drikung hagyományvonal fő kolostorában, a Drikung Til kolostorban a híres jógi Pachung Rinpoche-től számos szóbeli átadást és tanítást kapott, melyben foglaltakat utána gondosan tanulmányozott, majd gyakorolt. Lhasa-ban találkozott Őszentsége Drikung Kyabgon Chungtsang Rinpoche-val, majd visszatért Észak-Indiába, a Tso Pema partján épült Wogmin Thubten Shedrup Ling kolostorához.

Az elmúlt évtizedekben Rinpoche belekezdett kolostora bővítésébe, fejlesztésébe, könyvtár, külön oktatási rész és szálláshelyek kialakításával. Kiemelt figyelmet fordítanak az árva szerzetes gyermekek gondozására, nevelésére. Rinpoche aktív dharma tanítói tevékenységet végez, Indián kívül a világ számos pontján, kiváltképp Kanadában, az Egyesült Államokban, Malájziában, Szingapúrban, Ausztriában és Németországban jelentős követőinek száma.