Kiadványaink

E könyvben a 11. századi Tibet egyik leghíresebb jógijának és tantrikus mesterének szívhez szóló élettörténetét vehetikézbe az olvasó. Milarepa a „belső tűz” gyakorlója volt és Tibet egyik nagy buddhista hagyományvonalának, aKagyünek ősatyja, akit megvilágosodásból fakadó „százezer” dala, hatalmas odaadása, mindent átható együttérzése és megvalósításának mélysége tett ismertté.

„A fülbe suttogott hagyományvonal tanai a dákinik meleg lélegzete.”

Milarepa

A nagy mesterek és jógik élettörténetei között aligha létezik inspirálóbb, mint Dzsecün Milarepáé, aki elképzelhetetlen nehézségek közepette, de végül mégis elérte a megszabadulást. Bódhiradzsára, Milarepa egyik fő tanítványára mély benyomást tesznek Milarepa csodás képességei és a gyakorlásban mutatott hihetetlen odaadása, ezért szilárdan hisz abban, hogy Milarepa nem ember, hanem már születésétől fogva buddha, vagy magas megvalósítást elért bódhiszattva. Milarepa erre így válaszol: „…nincs olyan szemlélet, mely ennél nagyobb akadályt jelentene és nincs rá mód, hogy a Dharmát ennél jobban félreértsd. Az ilyenfajta szűklátókörű szemlélet lehetetlenné teszi számodra annak elfogadását, hogy egy magamfajta ember, aki miután fiatal korában gonosztetteket követett el, az ok és okozat törvényébe vetett hite által képes lemondani evilági vágyairól és az összpontosított meditáció tévedhetetlen útján elérheti a megvilágosodást.”

     Milarepa ezzel világossá teszi, hogy még ebben az életében mindegyikünk elérheti a megvilágosodást, nem számít, milyen mélyen bonyolódtunk bele a létezések körforgásába, mert a Vadzsrajána tanításai és gyakorlatai minden képzeletet felülmúló erővel bírnak. Az eredmény csupán a megfelelő igyekezeten, a helyes hozzáálláson és indítékon múlik.

    A Milarepa végakaratát tartalmazó levélben ez áll: „A múltbéli buddhák megjövendölték, hogy minden lény, akiben nevemet csak egyszer meghallva odaadás kél, elkövetkező hét életén át nem születik újra az alsó birodalmakba, továbbá emlékezni fog mindezen életeire.”

Kiadó: Buddhista Béke-Szentély Alapítvány, 2010, kemény kötés, 335  oldal.

Megvásárolható Zalaszántón a Meditációs Központ ajándékboltjában, illetve a Tan Kapuja Buddhista Főiskola Könyvesboltjában, a Filosz Könyvesboltban , a Shambala központban, valamint a Kyenkong Tharjay Egyházközösség dharma shopjában.

 

*******

Őszentsége Csecang Rinpocse 1946-ban született, Tibet fővárosában, Lhászában, a híres Carong család sarjaként. 1949-ben ismerték el mint 37-ik Drikung Kjabgön, a tibeti buddhizmus drikung kagyü iskolájának új vezetője. Röviddel utána Őszentsége a Dalai Láma megadta neki a vallásos fogadalmakat. A rend fő székhelyén, Drikung Thil-ben lakott, és több rendkívüli mestertől megkapta az összes fontos kagyü tanítást és beavatást. Sajnos vallásos képzése megszakadt a politikai helyzet miatt. Rinpocsét kényszerítették hogy egy lhaszai kínai iskolába járjon, majd éveken át nehéz körülmények között egy tanyán kellett dolgoznia. Végül 1975-ben eljutott Indiába, ahol találkozhatott a családjával és híveivel. Őszentsége Csecang Rinpocse Indiában fejezte be a formális szellemi képzést és a három éves meditációs elvonulást. Ezek után kezdte el az iskola újjáélesztését. Azóta fáradhatatlanul erősíti és terjeszti szerte a világban a hagyomány tudományos és meditációs bölcsességét.

 A mahamudra gyakorlata 

A tibeti buddhizmuson belül a mahamudra a tanítások egyik legmagasabb szintjét jelenti. Tanulása és gyakorlása elvezet a valóság legmélyebb természetének megértéséhez.Őszentsége Csecang Rinpocse 1994-ben meglátogatott több amerikai várost, ahol – a tibeti és indiai hagyományokból merítve – részletes tanításokat adott a mahamudra módszereiről. Alaposan elmagyarázta a mahamudra öt ágát, átadott több meditációs módszert, pontos útmutatásokat adott a testhelyzettel és a légzéssel kapcsolatban, valamint Tilopa és Gampopa tanításait idézve válaszolt a felmerülő kérdésekre. Ez a könyv az elhangzott mahamudra előadások anyagának gyűjteménye.

Kiadó: Buddhista Béke-Szentély Alapítvány, 2010, 118 oldal.

Megvásárolható Zalaszántón a Meditációs Központ ajándékboltjában és Budapesten a Filosz Könyvesboltban, illetve a Tan Kapuja Buddhista Főiskola Könyvesboltjában.