Chotrul Duchen - A Csodák Ünnepe

Chotrul Duchen
A Csodák Ünnepe

Ezen a napon, és az ezt megelőző 15 napon keresztül Shakyamuni Buddha csodákat mutatott be, hogy tanítványai hitét, bizonyosságát és odaadását erősítse.
A hagyományok szerint ez a nap olyan erővel bír, hogy ezen a napon végzett minden aktivitásunknak a következménye tízmilliószoros erővel bír.
A történet:
Egyszer Buddhát felkérték, hogy mutasson be csodákat, mert volt abban az időben Purnakashjapa vezetésével, hat rossz indulattal telt eltévedt hitű tanító, aki sértődöttségtől és irigységtől vezérelve elhatározta, hogy kihívja Buddhát egy csodatételi versenyre, mivel Mára meggyőzte őket, hogy nyerhetnek Buddhával szemben. Bimbiszára király először kinevette őket, de kitartó kérésükre végül felkérte Buddhát a részvételre. Buddha elfogadta a kihívást, de kikötötte, hogy a verseny időpontját Ő fogja meghatározni...
Buddha a tavasz első hónapjának újholdjakor, Sravasztiban elfoglalta helyét az oroszlántrónon, majd kiterjedt felajánlásokkal köszöntötték.
A következő 15 napban Buddha az összegyűlt királyok, a hat eltévedt tanító és követői, valamint Istenek és emberek hatalmas gyülekezete előtt elképzelhetetlen csodákat vitt végbe.
Első nap.
Fapálcát szúrt a földbe, amelyből azonnal egy gyönyörű fa nőt. Ágain, melyek több kilométerre nyúltak, gyönyörű levelek nőttek, virágok, gyümölcsök és mindenféle drágakövek. Amikor a szél lengette az ágakat, a jelenlevők tanításokat hallottak, melytől gyors szellemi előrelepést értek el.
Második nap
Buddha jobbra és balra fordította a fejét, ezáltal mindkét oldalán feltűnt egy-egy drágakőhegy, elborítva gyönyörű virágokkal, madarakkal és mágikus, nyolc különböző ízű forrásvízzel. Az egyik hegy az állatok táplálására szolgált, míg a másik az emberek kielégítésre. Ezután Buddha kifejte a Tant, minden jelenlevő szellemi szintjének megfelelően. Ettől sokan elérték a megszabadulást, mások kifejlesztették a Megvilágosodás szellemét, és sokan megszerezték az előnyös újjászületésre a hajlamot istenként vagy emberként.
Harmadik nap
Buddha a felajánlott étel elfogyasztása után vízzel kiöblítette a száját. A földre hulló vízből egy 200 km átmérőjű tó keletkezett. A víznek 8 különböző íze volt, és az alját 7 fajta ékszer borította. Rengeteg lótuszvirág nőt a felszínén, illatukkal megtöltve a levegőt. A kiáradó fénytől a tó mindenhol látható volt, és az emberek nagy boldogságot éreztek. Mikor a Tanról kezdett beszélni, egyesek elérték az Arhat szintet, mások megszerezték a hajlamot az előnyös újjászületésre istenként, vagy emberként.
Negyedik nap
Buddha teremtett egy tavat, melyből 8 kör alakú hullám áradt ki, és aztán vissza. A jelenlevők hallották az "öt hatalmasság", az "öt erő", a "megvilágosodás hét aspektusa", a "nyolcrétű ösvény", "megvilágosodáshoz vezető ösvény három főprincípiuma", a "mindentudás hat fajtája", a "hat tökéletesség", a “szeretetteljes barátságosság és együttérzés” tanát és a "négy mérhetetlen gondolatot". Ezen tanítások kifejtése alatt sokan megértették a buddhaság elérésének következményeit, sokan kifejlesztették a hajlamot jobb újjászületésre az istenek és emberek birodalmába és százezrek növelték képességüket érdemek szerzésére.
Ötödik nap
Buddha elmosolyogta magát. Mosolyának arany fénye az egész világot besugározta, elért minden érző lényt, és megtisztította őket a három méreg (vágy, harag és tudatlanság) okozta szennyeződésektől. Minden lény békéssé vált, mind testileg, mind lelkileg és a jelenlevők különleges boldogságot éreztek. Mikor Buddha beszélt, sokan megerősítették magukban a Megvilágosodás szellemét, és sokan kifejlesztették a hajlamot jobb újjászületésre és százezrek növelték képességüket érdemek szerzésére.
Hatodik nap
Buddha belátást adott a jelenlevőknek egymás tudatába, így mindenki megértette a másik jó és rossz gondolatait. Mindannyiukban erős bizalom kelt és dicsőíteni kezdték Buddha tudását. Mikor Buddha a tiszta Tant kifejtette, sokan mély belátást értek el, egyesek elérték a Megvilágosodás szellemét, mások az Arhat szintet és számtalan lény kifejlesztette a hajlamot istenként vagy emberként újjászületni.
Hetedik nap
Buddha saját törzse, a sakyák hoztak felajánlásokat. Buddha megáldott minden jelenlevőt és azonos hatalmú uralkodóvá tette őket, és mindegyikük birtokosa lett a hét mágikus ékszernek. Saját országukban uralkodtak, számos hű miniszterrel az oldalukon. Minden jelenlevő nagyon boldog volt és mély bizalmat érzett. Miután kifejlesztették a Megvilágosodás szellemét, sokan elérték az Arhat szintet, mások tudatába olyan benyomások ültetődtek, melyek emberi és isteni újjászületést eredményeznek.
Nyolcadik nap
A tavasz nyolcadik napján Indra és Brahma felajánlásokat tettek és leborultak Buddha előtt. Ő a jobb kezét az oroszlántrónra tette, földet érintő mudrával, miközben elefántok erőteljes tülkölése hangzott. Öt bömbölő, kegyetlen démon tört elő és a hat eltévedt hitű tanító trónjai leromboltattak. A démonok mögött feltűnt Vadzsrapani, vadzsrája csúcsából tüzet lőtt ki. A hat tanító halálfélelmében vízbe ugrott és eltűnt. Cserbenhagyott tanítványaik pedig, szám szerint 90 ezren, menedéket vettek Buddhában, és engedélyt kértek, hogy szerzetesek lehessenek. Buddha üdvözölte őket, mire hajhullámaik és szakállaik, mely a hat tanítóhoz tartozásuk jelei voltak, egy pillanat alatt eltűntek. Buddha tanítást adott nekik, a felfogási képességük szerint. Ők megszabadították magukat a három méreg láncától és valamennyien elérték az Arhat szintet.
Buddha ezután 84 ezer fénysugarat árasztott ki pólusaiból, megtöltve az egész légteret. Minden fénysugár csúcsán egy gyönyörűséges lótuszvirág volt, és mindegyiken egy Buddha tűnt fel kíséretével egyetemben. Minden Buddha a Tant hirdette. Az emberek gyönyörűséggel telítve élvezték ezt a jelenséget, és bizalmuk megerősödött. Ezután Buddha a tiszta Dharmát tanította, miáltal sokan megerősítették a Megvilágosodás szellemét, egyesek elérték az Arhat szintet, és számtalan lény kifejlesztette a hajlamot isteni és emberi újjászületésre.
Kilencedik nap
Brahmaraja felajánlásokat tett, mire Buddha kinyújtotta a testét egészen Brahma mennyországának a tetejéig és ebből a magasságból tanított, miközben testéből fénysugarak áradtak.
Tizedik nap
A tizedik nap a Dharma Védelmezői, a Négy Nagy Király kért tanítást, mire Buddha kinyújtotta a testét a szamszara csúcsáig, fénysugarak áradtak testéből, melyek bemutatták a Tant.
Tizenegyedik nap
Buddha az oroszlántrónon meditálásba merült. Habár az emberek nem látták a testét, arany fénysugár áradt arról a helyről, ahol korábban teste látható volt, mialatt erőteljes hangon a Tant hirdette.
Tizenkettedik nap
Buddha meditálni kezdett a nagy szeretetteljes barátságosságról, miközben testének arany sugarai bevilágították valamennyi világot, és megtisztították valamennyi lény tudatát a három méregtől. Minden lényben erősödött az együttérzés, és úgy szerették egymást, ahogy szülök szeretik a gyereküket.
Tizenharmadik nap
Buddha köldökéből két, hetven kar hosszúságú fénysugár áradt. Mindkét fénysugár csúcsán, lótuszvirágon, egy- egy Buddha ült. Mindkét Buddha köldökéből két fénysugár áradt, melynek csúcsain, lótuszvirágon egy- egy Buddha ült, és így tovább, minden világot megtöltve. Minden Buddha a Dharmát tanította.
Tizennegyedik nap
Egy Oedrayana nevű király virágokat szórt Buddha elé, melyek átváltoztak 1250 ékszerekből álló járművé. Buddha a Dharmát tanította, ahogy egy doktor a betegeket gyógyítja.
Tizenötödik nap
Egy Bimbisara nevű király ajándékokat hozott Buddhának, aki megkérte őt, hogy hozzon tányérokat. A tányérok csodás módon megteltek 100-ízű ételekkel, melyek elfogyasztása tökéletesen kielégítette a jelenlevők testét és tudatát.
Azután Buddha egy kérdést tett fel: " Miért van ennyi mérhetetlen baj a világon?" Az áldás által még az összes démon is, mind a 18 fajta, belátta, hogy a bajaik a saját maguk által elkövetett cselekedetekből következnek.Mély bizalmat éreztek a Buddhában. A jelenlevők, éppúgy mint a többi megelőző napokon, ismét nagy szellemi előrelépést tettek. Egyesek megerősítették a Megvilágosodás szellemét önmagukban, mások elérték az Arhat szintet, mások elérték a "visszafordíthatatlanság" állapotát, azt az állapotot ahonnan már nem lehet visszaesni, sokan megszerezték a hajlamot az emberként, vagy istenként való újjászületésre, és számtalan lényben megerősödött a pozitív energia.

Csodákünnepe