Alapítvány

Segítsen, hogy segíthessünk:
Ajánlja adója 1 %-át a zalaszántói “Buddhista Béke-Szentély Alapítvány” javára.
Adószám: 19274717-1-20
Köszönjük!
 
A BUDDHISTA BÉKE-SZENTÉLY ALAPÍTVÁNY-t 1989-ben Elisabeth Lindmayer alapította attól az óhajtól vezettetve, hogy a nemzetek egymás jobb megismerését és a világ nagy kulturális irányzatainak békés egymás mellett élését elősegítse.
 

Az Alapítvány célja, egyben közhasznú tevékenységei:

kulturális örökség megóvása,

kulturális tevékenység,

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

könyvkiadás

Az emberiség számára nagy veszélyt jelent a nemzeti és ideológiai szembenállás. A mások gondolatainak, érzéseinek, hitének lenézése, illetve üldözése. A béke, a megértés, a türelem, a másokért való élés, az élet és életmód minden fajtájának az elismerése és tisztelete gyakorta hiányzik a kor emberének gondolkodásából. Mivel az élet feltétlen tisztelete és a tolerancia az alapító hite szerint a buddhizmusban jelenik meg, így az Alapítvány céljának tekinti, egy Buddha emléktemplom és melléképítményeinek – STUPA – felépítését Zalaszántó Községben. Itt a buddhizmus tanai megismerhetők és gyakorolhatók legyenek, hogy a szentélybe látogató emberek lelke megteljék barátságos érzelmekkel, hogy aztán tőlük kiindulva megteljék azzal az egész világ.

Abból a célból, hogy támogassa a Buddhizmust, különösen a Tibeti Buddhizmus Drikung Kagyu ágát, és elterjessze a Lotus-Szutra tanításai, az Alapítvány céljának tekinti továbbá:

  • a zalaszántói Béke Sztupa és a hozzá tartozó az Alapítvány tulajdonában lévő föld és ingatlanállomány fenntartását,
  • az Alapítvány tulajdonában levő föld területen felépítendő Drikung Kagyu Meditációs Központ megépítését,
  • megfelelő tanítók (szakképzett Lámák és szerzetesek) biztosítását DRIKUNG KAGYU INSTITUT segítségével.

Az alapítvány, céljainak elérése érdekében

a.) a kölcsönösség alapján kapcsolatot tart és együttműködik hasonló célú alapítványokkal és mindazon szervezetekkel, amelyek az alapítványi célhoz hasonló kulturális, nevelési, oktatási és ismeretterjesztési feladatokkal foglalkoznak, legyenek azok akár belföldiek, akár külföldiek vagy nemzetközi szervezetek,

b.) minden lehetősége szerinti módon gondoskodik az Alapítvány vagyonának gyarapításáról, ideértve a céljával összeegyeztethető, ahhoz kapcsolódó, azokat nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységek, illetve gazdálkodó szervezet létrehozását is, azonban a vállalkozásból eredő eredményét nem osztja fel, az kizárólag a 4. pontban meghatározott céljainak megvalósítására használja fel.

c.) a feladatai ellátásához szükséges szervezeteket létrehozza és működteti,

d.) a Béke Sztupa és a hozzá tartozó épületek karbantartása, általános fenntartása,

e.) a Tibeti Buddhizmus Drikung Kagyu ágához tartozó szerzetesek támogatása, akik ügyelnek az Alapítvány épületeire és vagyontárgyaira Zalaszántón,

f.) létesítése és fenntartása olyan imaházaknak, szentélyeknek és más létesítményeknek, amelyek a Tibeti Buddhizmusnak, különösen a Tibeti Buddhizmus Drikung Kagyu ágának a tanítását, illetve gyakorlását  és a Lotus Sutra tanítását szolgálják,

g.) olyan rendezvények, tanfolyamok és tanácskozások tartása, amelyeknek a témája kapcsolódik a Buddhizmus tanításához, különösen a Lotus-Sutra tanításához,

h.) egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak a valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

Az Alapítvány bankszámlája:

12083600-00151597-00100001 számú számla, melyet az RAIFFEISEN Bank Zrt. vezet.
(cím 8360 KESZTHELY, SZÉCHÉNYI ÚT 1-3. )