Kategória (hu-hu)

Drikung Kagyü vonal

 

A Kagyü (bka’ brgyud) hagyományvonalat olykor a „szóbeli tanítások hagyományvonalának” nevezik. A Kagyü „Ka” (bka’) szótagja a közvetlenül a Buddhától származó útmutatásokra, tanokra vagy szavakra (szkt. vacana) vonatkozik, míg a „gyü” (brgyud) a mesterek és tanítványok töretlen hagyományvonalát jelenti. A Kagyü hagyományvonal alapítója Tilopa Mahasziddha volt (988-1069), aki Észak-Indiában élt. Úgy tartják, hogy Tilopa közvetlen átadásban részesült az ős-buddha Vadzsradharától.

Ebben az összefüggésben a Kagyü hagyományvonal magából a valóság igaz lényegéből ered, ezért meghaladja a teret és az időt. A megértés másik szintjéről tekintve Tilopának is voltak emberi mesterei, akitől négy különleges átadásban, a „Négy Szóbeli Tanítás”-ban (bka’ babs bzhi) részesült, így ő lett a hagyományvonal fenntartója. Az egyik etimológiai értelmezés szerint a „Kagyü” név a „Négy Szóbeli Tanítás” (bka’ babs bzhi brgyud pa) rövidítésének felel meg.

Amikor Tilopa átadását közvetlenül Vadzsradharához kapcsolják, akkor közvetlen átadásnak nevezik, amikor azonban emberi tanítóitól eredeztetik, akkor a közvetett átadásról van szó. Habár a négy átadáshoz kapcsolt egyes jóga-mesterek kilétét illetően némi ellentmondás van a történelmi források között, a legelfogadottabb nézet szerint e tanítások eredete a következő:

  • a négy átadás közül az első Lopon Ludrup-tól (slob dpon klu sgrub, szkt. Acarya Nagarjuna) származik, és két tantrából, a „Szangva Düpa” tantrából (gsang ba dus pa, szkt. Guhyasamaja) és a „Denshi” tantrából (gden bzhi) áll. Ez az átadás az „Illúzió-test” (sgyu lus, szkt. Mayadeva) és az „Áthelyezés” (pho ba, szkt. Samkranti) gyakorlatait is magában foglalja.
  • A második különleges átadás Nakpo Csöpá-tól (nag po spyod pa) származik. Ez a „Gyuma Csenpo” (sgyu ma chen po, szkt. Mahamaya) tantrát és a „Tudatos Álom” (rmi lam, szkt. Svapna) gyakorlatát tartalmazza.
  • A harmadik különleges átadás Lavapától (la ba pa) ered, és a neve „Demcsok” vagy „Khorlo Dompa” (bde mchog, khor lo sdom pa, szkt. Chakrasamvara), valamint a „Tiszta Fény” gyakorlata (od gsal, szkt. Prabhasvara).
  • A negyedik átadás Khandro Kalpa Szangmo-tól (mkha gro bskal pa bzang mo) származik, és a „Gyepa Dordzse” tantrát (dgyes pa rdo rje, szkt. Hevajra), valamint a „Tummo” gyakorlatát (gtum mo, szkt. Candali) tartalmazza.

Ezek az átadások alkotják a Kagyü hagyomány tanainak és titkos útmutatásainak lényegét, melyet nemzedékről nemzedékre, a mesterek a tanítványoknak töretlenül adtak tovább. A Négy Szóbeli Tanítás magában foglalja a módszerek ösvényét és a megszabadulás ösvényét is.

E tanításokat Tilopa adta át a tanítványának, a mahasziddha Naropának (1016-1100). Ezeket Naropa Hat Jógája néven foglalták rendszerbe, s e meditációkat a Kagyü hagyomány lényegi tanításának tartják. Naropa tudását Marpa Csökji Lodrö-nek (1012-1097), a nagy fordítónak adta tovább, aki Tibetből Indiába utazott azért, hogy megkapja a tanításokat, s aki azután visszatért Tibetbe, majd a Dharma tanításait széles körben elterjesztette.

Marpa legfontosabb tanítványa Dzsecün Milarepa (1040-1123) volt, aki Tibet egyik legnagyobb jógijává vált. Élettörténete a tibetiek körében népszerű és közismert: apja korai halála miatt Milarepa élete viszontagságosan indul, bosszút áll becstelen nagybátyján és nagynénjén, majd tettét megbánja, s ez a megbánás felkelti benne az őszinte kívánságot, hogy a Dharma ösvényére lépjen. Állhatatossága és minden helyzetet elfogadó képessége révén végül elérte a valóság végső természetének mélységes megvalósítását. Tanításait a Milarepa Százezer Dalában és más gyűjteményekben jegyezték fel.

Milarepa tanításait Gampopa (1079-1153) vitte tovább, aki Dakpo Lhadzse, „A Dakpo-i Orvos” néven is ismert. Gampopa először a Kadampa hagyomány fokozatos és rendszerezett ösvényén folytatta tanulmányait. Idősebb korában találkozott Milarepával, és az ő irányítása alatt gyakorolva megkapta és megvalósította valamennyi tanítás igaz értelmét. Attól fogva a hagyományvonal Dagpo Kagyüként volt ismert.

Gampopától eredtek az első Kagyü-iskolák: a Karma Kagyü, a Celpa Kagyü, a Baram Kagyü és a Phagdru Kagyü.A Phagdru Kagyü hagyomány alapítója Gampopa egyik legfontosabb tanítványa, Phagmodrupa Dordzse Gyalpo (1110-1170) volt. Az ő hagyományvonala kihalt, mint vallási intézmény, míg a nemzettsége az elkövetkező korszakban fontos szerepet játszott az ország világi kormányzásában. Phagmodrupa fő tanítványai megalapították saját hagyományvonalaikat, amelyekből ma már csupán három létezik: a Drikung Kagyü, a Taklung Kagyü és a Drukpa Kagyü.

A Drikung Kagyü hagyományvonal eredete

Phagmodrupa szívbéli fia, Kjobpa Dzsigten Szumgön (1143-1217) mestere halála után, a Phagdru-trónt elfoglalva három évig irányította Densza Thil kolostorát (1177-1179). Ezután, felépítve a Drikung Thil kolostort, Drikung térségében megalapította saját hagyományvonalát, s ezzel beteljesítette Phagmodrupa jóslatát.

Bár Phagmodrupának számtalan tanítványa volt, Dzsigten Szumgön volt az egyik szívbéli és legfőbb tanítványa. Phagmodrupa megjövendölte, hogy egy bodhiszattva (Dzsigten Szumgön), aki már elérte a tíz bhumit (a bodhiszattva ösvény szintjeit), fogja fenntartani a tanításokat és a hagyomány áldását. Dzsigten Szumgön megkapta Phagmodrupától a tanítások teljességét, a titkos szóbeli átadásokat, a magyarázatokat, beavatásokat és a megvilágosult megvalósítás áldásait, és így tovább. Dzsigten Szumgön fő tanítványának, Gurava Cültrim Dordzsének (1154-1221) adta tovább a tanítások teljességét.

[Dzsigten Szumgön élete] Kjobpa Dzsigten Szumgön a Kjura nemzetség leszármazottja volt. A tibeti buddhizmus számos iskolájának hagyományát követve Dzsigten Szumgön rokonai közül jelölte ki utódát. Így eleinte, három kivételével valamennyi Drikung Kagyü tróntartó a Kjura nemzetség férfi leszármazottaiból került ki, jóllehet nem volt előre meghatározott irányelv a családtagok közötti öröklésre vonatkozóan.

Drikungban a hatalmat már a kezdetek kezdetén megosztották: a szellemi vezetés a Denrab (gdan rabs), azaz „a trón fenntartójának” feladata volt, míg a világi ügyek a Gompa (sgom pa), egy állami hivatalnok igazgatása alatt álltak. Ők ketten általában a Kjura család tagjai voltak.

Dicső Guru, a Négy Buddha Kája Ura, a Dakpo Kagyü Koronaékköve, az Érző Lények Vezetője, a Magasztos Ösvény tanítója, Együttérzés Ura, Győzedelmesek Helytartója, Páratlan Kedvesség, Hasonlíthatatlan Tanító, Vadzsradhara, Védelmező és Nagy Drikungpa – hallgasd meg imám! Tekints rám együttérzéssel, s add rám áldásod! Add meg a két megvalósítást e pillanatban! A két jótétemény spontán valósuljon meg! Kérésem teljesüljön e pillanatban!

Drikung Kagyü hagyományvonal ábra és magyarázat letölthető itt!

Drupon Konchok Jigmet

Drupon Konchok Jigmet 1976. március 10-én született Phyang nevű ladakhi faluban, a Barzi család sarjaként.

9 éves korában megkezdte szerzetesi életét a Phyang kolostorban, ahol 6 éven át írást, olvasást, szertartástant, Dharma gyakorlatokat, tibeti nyelvtant, hindi és angol nyelvet, valamint matematikát tanult.

1990-ben felvételt nyert Leh-ben a Központi Buddhista Egyetemre.

Itt a 11. osztályig indiai és tibeti mesterek szent irataival ismerkedett meg, valamint szanszkrit és tibeti nyelvtant tanulmányozott.

1993-ban az indiai Dehradunban folytatta tanulmányait a Drikung Kagyü Központi Egyetemen.

A tibeti nyelvtannal, matemaikával és angol nyelv tanulásával mélyítette tudását. Ezen felül tanulmányozta indiai és tibeti mesterek szent iratait, valamint elsajátította a tradicionális tanításokat, mint a Megszabadulás Ékkövének és a fenséges Dharma, mint egyetlen törekvésnek a lényegi tanításait.

Megismerkedett spirituális hangszerekkel, szerzetesi tánccal, rajzzal, imák és mantrák recitálásának – szertartások vezetésének tudományával, valamint elsajátította a gyakorlati és elméleti dharma tanításokat.

Letette a  Getsul és Gyelong fogadalmakat Őszentsége Drikung Kyabgon Chetsang Rinpocse, a Dharma Urának támogatásával, majd egymást követően a Drikung Kagyü tradíció összes beavatását, szóbeli tanítását és lényegi útmutatását megkapta Őeminenciája Togdan Rinpocsétől és Őeminenciája Garchen Rinpocsétől.

1996-ban a Drikung Kagyü meditációs központban, az indiai Almora-ban, elvégezte a 3 éves elvonulást Bikkshu Thinley Yeshi elvonulás mester vezetésével. Rögtön az elvonulást követően a Dzongsar Egyetem diákjaként a Prajnaparamita, Bodhicaryavatara, és az Abhisamayalankara -t tanulmányozta. Ezt követően a Drukpa Kagyü tradicionális tanítását, Naropa hat jógájának szóbeli átadását is megkapta.

2002-ben Dehradunban (India) Őeminenciája Togdan Rinpocsétől megkapta a Kagyür szóbeli átadást(Buddha lefordított szavait).

Ezt követően 2004-ben Őszentsége Drikung Kjabgön Chetsang Rinpocse instrukciója alapján a zalaszántói Béke Sztúpahoz utazott Magyarországra. Az elkövetkező időszakban éveken keresztül teljes odaadással tevékenykedett a Sztúpa felújítási munkálatain. Elkötelezett és szorgalmas munkájáért nagy elismeréssel tekint rá minden adományozó és szangha testvér.

Nemrégiben Őszentsége Drikung Kjabgön Chetsang Rinpocse felruházta Őt a Drikung Kagyü elvonulás mesteri címmel, a Drupon titulussal.

Mindezeken túl terjedjenek el széles körben a meditációs hagyományvonal kívánságbeteljesítő tanításai, és minden érző lény javára ragyogjanak, akár a Nap, Zalaszántón, mely Tsari-t (tibeti szent hely) idézi.

Drupon Konchok Lhundup

TDL

Drupon Konchok Lhundup 1974.10.15-én született Leh-Ladakh Skurbuchan nevű falujában, a Rigzinpa család sarjaként. 11 éves korában megkezdte szerzetesi életét a Thegchen Targyasling Skurbuchan Kolostorban. Ezt követően két évet a Mysorei Drikung Kagyu Kolostorban töltött (Karnataka, India).

Itt az írást, olvasást, szerzetesi rituálékat és a Dharma gyakorlatokat magas szinten sajátította el.

1989-ben az indiai Dehradunban, a Drikung Kagyü Központi Egyetemén folytatta tanulmányait, ahol behatóan tanulmányozta a tibeti nyelvtant, hindit és az angol nyelvet, matematikát. Mélyrehatóan foglalkozott az indiai mahasziddhák 13 buddhista filozófia köteteivel is. Ezek mellet még tradicionális indiai mesterek filozófiai tanításaiban mélyedt el, valamint a Megszabadulás Ékkövének és a fenséges Dharma, mint egyetlen törekvésnek a lényegi tanításait ismerte meg.

Megismerkedett spirituális hangszerekkel, szerzetesi tánccal, rajzzal, imák és mantrák recitálásának – szertartások vezetésének tudományával, valamint elsajátította a gyakorlati és elméleti dharma tanításokat.

Letette a Getsul és Gyelong fogadalmakat Őszentsége Drikung Kyabgon Chetsang Rinpocse, a Dharma Urának támogatásával, majd egymást követően a Drikung Kagyü tradíció összes beavatását, szóbeli tanítását és lényegi útmutatását megkapta Őeminenciája Togdan Rinpocsétől és Őeminenciája Garchen Rinpocsétől.

1993-tól két évre Őeminenciája Drubwang Rinpocse kísérője lett, mely lehetőséget adott arra, hogy Rinpocsétől mélyreható és magasszintű szóbeli átadásokat és útmutatásokat kapjon.

1996-ban a Drikung Kagyü meditációs központban, az indiai Almora-ban, elvégezte a 3 éves elvonulást Bikkshu Thinley Yeshi elvonulás mester vezetésével. 2001 körül 1éves meditációs elvonulásba vonult Lapchi-ba és a nepáli Tatopani-ba.

2002-ben a Dél Amerikában fekvő Chile Dharma Központjába utazott, majd ott tartózkodása alatt rezidens Lámaként tanításokat adott.

2002. végén Dehradunban (India) Őeminenciája Togdan Rinpocsétől megkapta a Kagyür szóbeli átadást(Buddha lefordított szavait).

Ezt követően 2004-ben Őszentsége Drikung Kjabgön Chetsang Rinpocse instrukciója alapján a zalaszántói Béke Sztúpához utazott Magyarországra. Az elkövetkező időszakban éveken keresztül teljes odaadással tevékenykedett a Sztúpa felújítási munkálatain. Elkötelezett és szorgalmas munkájáért nagy elismeréssel tekint rá minden adományozó és szangha testvér.

Nemrégiben Őszentsége Drikung Kjabgön Chetsang Rinpocse felruházta Őt a Drikung Kagyü elvonulás mesteri címmel, a Drupon titulussal.

Mindezeken túl terjedjenek el széles körben a meditációs hagyományvonal kívánságbeteljesítő tanításai, és minden érző lény javára ragyogjanak, akár a Nap, Zalaszántón, mely Tsari-t (tibeti szent hely) idézi.