Kategória (hu-hu)

Tiszteletreméltó Khenpo Tashi

Tiszteletreméltó Khenpo Tashi 1963-ban született Ladakhban. 6 éves korában a Lamayuru kolostor növendéke lett, 9 évesen avatták szerzetessé a Yungdrung Tharpa Ling kolostorban.

A szertartások és dharma-szövegek komoly tanulmányaiba kezdett, valamint kiváló tanítók és khenpo-k szellemi vezetésével tanulmányozta a buddhista filozófiát. A khenpo fokozat elnyerése után, Őszentsége Drikung Kyabgön Chestang Rinpoche kérésére, csaknem 12 évig a Drikung Kagyü Intézetben tanított az észak-indiai Dehradunban és az intézmény apátjaként a fiatal szerzetesek képzéséért felelt. Druwang Rinpocse szellemi vezetésével 2001-ben 3 éves szigorú elvonulásba kezdett a nepáli Tatopaniban, melyet további 3 év követett Nyanyon Lapchiban, a nagy jógi, Milarepa egyik titkos szent helyén. Ezt követően Garchen Rinpoche és Druwang Rinpocse kérésére és ösztönzésére újra tanítani kezdett. Őszentsége Drikung Kyabgön Chetsang áldásával Khenpo Tashi Rinpocse jelenleg Almora elvonulási központjának a vezetője. Világos és egyszerű tanításai, valamint a tibeti asztrológia terén szerzett nagy tudása miatt Khenpo Tashi nagy tiszteletnek örvend tanítványai körében.

Őeminenciája Garchen Rinpoche

A tibeti buddhizmus Kagyü vonalát magasan megvalósított Lámák töretlen vonalában adták át. Ez különösen igaz a Drikung Kagyü vonalra, melyet Kyobpa Dzsigten Szumgön alapított, akinek fő tanítványa volt Nyun Gar Chusum. (E vonal további részleteiről és különlegességeiről a „Drikung vonal arany történeté”-ben olvashatunk.)

Garchen Rinpoche a Drikung Kagyü vonal egyik legfontosabb rinpochéje. Vonala Gardampáig, a nagy Kyobpa Dzsigten Szumgön tanítványáig vezethető vissza. Gardampa Chodengpa Tibet nagy királyának, Szongcen Gampo-nak volt minisztere. Gardampa Chodengpa 1180-ban született, és Nagardzsuna egyik tanítványa, Aryadeva bódhiszattva emanációjaként volt ismert. Már születésekor képes volt arra, hogy megtartson egy „rudat” (vadzsra-jogart) és a hat szótagú mantrát énekelje.

Fiatal korában Gardampa Chodengpa hallott a mahasziddha Kyobpa Dzsigten Szumgön csodálatos megvalósításairól, így elhatározta, hogy elmegy Drikung Thil-be. Ott maradva sok tanítást kapott és guruja, Kyobpa Dzsigten Szumgön irányítása alatt gyakorolt. Nagyon gyorsan elérte a teljes megvalósítást és egyike lett Kyobpa Dzsigten Szumgön három legfontosabb mahasziddha-tanítványának: Gar, Ngo ésd Chosum-nak.

Gardampa sok alkalommal felmutatta csodás képességeit és mélységes tanításai által számtalan lényt vezetett a Dharma ösvényére. Khamban megalapította a Powo Lung és a Nagchen Gar kolostorokat.

Amikor a kínai hercegnő Gyasa Köncho Tibetbe utazott, hogy feleségül menjen a tibeti királyhoz, hozott magával egy nagy imamalmot, amit Chokhor Gyanakma néven ismernek. Átadta ezt az imamalmot Lonpo Gar-nak, aki azt titkos és szent kincsként elrejtette. Ezt a kincse később Gardampa Chodengpa fedezte fel. Úgy tartják, hogy a nagy imamalom magától forog éjjel-nappal anélkül, hogy valaki megpörgetné. Ezt a rendkívüli imamalmot a Powo Lung kolostorban őrizték és tisztelték. Később, amikor a nagy Láma, Gar Tenzin Phuncok, a Gar Nagchen Jangchub Choeling kolostort Kham Nangchen-ben felújította, odavitte a Chokhor Gyanakmát, ahol ma is tisztelik.

Gardampa Chodengpa következő inkarnációi közül Gar Tenpa Gyalcen lett a két Drikung Kyabgön, a Drikung vonal vonaltartóinak régense. Ebben a minőségben munkálkodott minden lény javára.

Egy másik inkarnációja, Gar Chökyi Nyima, a Csakraszamvara-mantrát több mint 13 billiószor mondta el és mahasziddhává vált. Olyan nagy csodákat tudott véghezvinni, mint betegségek gyógyítása, háború megakadályozása, éhínségek elhárítása és így tovább. Gar Chökyi Nyima egyik tanítványa, Chime Dorje is nagy sziddhiket ért el és magas fokon elsajátította a Belső Tűz jógáját, a Tummo-gyakorlatot. Kezének és lábának lenyomatait egy kőben hagyta hátra, melyet mindmáig tisztelnek kolostorában. Sok tanítást adott, hogy minden érző lény javát szolgálja.

Az első Gar Tenzin Phüncoktól a jelenlegi 8. Gar Konchok Nyetong Tenpei Nyima-ig, egymás után mindegyik Láma Nangchen királyainak legmagasabb személyes guruja volt.

A jelenlegi 8. Gar Konchok Nyetong Tenpei Nyima Chökyi Palsangye életének története:

Őeminenciája 1936-ban született Nangchen-ben, Kham-ban. Nangchen királya személyesen vállalta a felelősséget a 7. Gar Tinley Yongkyab reinkarnációjának felkutatásáért. Rinpocsét Őszentsége, a korábbi Drikung Kyabgön Shiwei Lodrö ismerte fel újra, és emelte trónra. 7 éves korában Rinpocsét Lho Miyalgon-be vitték, ahol a szertartási ruhákat és más rituális tárgyakat hivatalosan is átnyújtották neki. Rámutatott egy képre mely a Drikung vonalapítót, Dzsigten Szumgön-t ábrázolta és reinkarnációjának valódiságát bizonyítva így szólt: „Ő az én Gurum.” Ez megerősítette a jelenlevőket abbéli bizalmukban, hogy ő az igazi reinkarnáció. Ettől kezdve 22 éves koráig Rinpoche ebben a kolostorban élt és vezette azt.

Chima Dorje irányítása alatt Rinpoche sok tanítást kapott. 13 évesen a Lho Lungkar Gön-i Lho Thubten Nyingpo Rinpochétől megkapta a Drikung Kagyü vonal tanításait. Szóbeli átadásokat, magyarázatokat és meghatalmazásokat kapott a Mahamudrára és Naropa Hat Jógájára vonatkozóan. Elvégezte a Ngöndro-gyakorlatokat és elkezdte a Három Éves Elvonulást. Nem sokkal a befejezés előtt az elvonulás megszakadt a Tibetben eluralkodó politikai zavargások miatt.

Rinpocsét 20 évre egy kínai munkatáborba internálták. A börtönben találkozott Khenpo Münszel-lel, a híres Nyingmapa Khenpo Ngagchuk tanítványával. Khenpo Münszeltől megkapta a dzogchen-tanításokat és titokban gyakorolta azokat. Khenpo Münszelt bámulatba ejtette Rinpocse fejlődése és a következő szavakkal dícsérte: „Ő (Gar Rinpoche) egy bódhiszattva emanációja.”

1979-ben Őeminenciáját kiengedték a börtönből. Azóta kolostora javára tevékenykedik. Megnyilvánulásai mindig jóságosak és segít a szegényeken. Minden adományt, amit csak kap, a kolostornak ad és elhatározta, hogy semmit nem használ fel sem a maga, sem hozzátartozói vagy édesanyja javára.

Az utóbbi években Garchen Rinpoche magára vállalta az összes kelet-tibeti Drikung Kagyü kolostor újjáépítésének felelősségét. Jelenleg teljes szívvel annak a feladatnak szenteli magát, hogy a vonal tanításait másoknak továbbadja. Igyekezete, még a kínai hivatalnokokra is nagy hatást gyakorolt. Őszentsége Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche megkapta Garchen Rinpochétől a Yamantaka-gyakorlat (Dzsampel Shindzse) meghatalmazását és átadását, és hosszúélet imát fogalmazott meg érte. Ebben az imában Őszentsége Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche korunk nagy Drikung Kagyü jógijának ismeri el Garchen Rinpochét.

Őeminenciája Garchen Rinpoche nagyon szerény, közvetlen és szeretetteljes minden emberhez, nem tekintve azok helyzetét, korát és nemét. Tanácsai nagyon nagy hatást gyakorolnak azokra az emberekre, akiket az ivás, dohányzás, szerencsejáték vagy más rossz szokás tart hatalmában.

Egészen természetesen és spontán módon tevékenykedik mások javára, ami a nyilvánosság részéről sok elismerést hozott számára.

Őeminenciája soha nem hagyta beteljesítetlenül tanítványai és mások elvárásait.

A Káli-juga e korszakában Őeminenciája valóban rendkívüli…

Őeminenciája 12. Nubpa Rinpoche

A 12. Nubpa Tulku Konchok Tenzin Rinpochét a 34. Drikung Tróntartó, Őszentsége Shewe Lodro (1874-1945) ismerte fel, mialatt még az édesanyja méhében volt, mint a hat fontos, Drikung Thil Kolostornál inkarnálódó lámák egyikét. A Drikung Kagyü hagyományvonal történelmi feljegyzései szerint az első Nubpa Rinpoche Sekyong Gonpo Gyaltsen, a négykarú Mahakala emanációja volt. Rinpoche csupán 5 éves volt, amikor trónra emelték, és 6 évesen kezdte el tanulmányait. 14 éves koráig tibeti írást és vallási gyakorlatokat tanult láma Pasangtól. 15 évesen  a Drikung Thil kolostorhoz közeli Nyichang Shedra egyetemen folytatta felsőfokú buddhista filozófiai és tantrikus tanulmányait.

Nubpa Rinpoche Őeminenciája Lho Drongtul Rinpochétől részesült az összes Drikung Védelmező beavatásában és átadásában. Megkapta a Beavatás 50 Gyűjteményének mindegyikét, a Kagyü Tanítások Kincsét, a Kincsfeltáró Yangzab tanítását (Gyalwang Rinchen Puntsoktól) és a régens Őeminenciája Tritsab Rinpochétől a Yamantakát, csakúgy mint a Nyingma Beavatások Gyűjteményét az előző Őeminenciája Nyizong Tripa Rinpochétől. 1959-re Rinpoche magas szinten elsajátította a kínai nyelvet. 1966-ra, a Tibetben történt politikai változások miatt, a gazdálkodást is kitanulta. 1974-ben Lhászába visszatérve kőművesként talált munkát, azonban 1979-ben Rinpoche a „Tibeti Buddhista Szövetség” című magazin szerkesztőjeként folytatta tudományos pályafutását. 1989-ben a 10. Pancsen Lama ajánlásával kezdte meg tanulmányait a pekingi Felsőfokú Buddhista Tanulmányok Főiskoláján, és itt szerezte meg a tudományos fokozatot. Rinpoche mindig elmondja, hogy az idő, amelyet buddhista tanok tanulmányozásával töltött, nagyon értékes volt, mint ahogy azok a szóbeli átadások is, amelyeket többek között Pachung Vajradharától, Khenchen Jigmey Phuntsoktól és Gyendun Gyatsótól kapott.1992-ben Indiába érkezett, hogy gyökér guruját, Őszentsége Drikung Kyabgon Trinle Lhundrupot szolgálja, aki akkor a Drikung Kagyü hagyományvonal fennmaradásáért munkálkodott. Ott tartózkodása alatt Rinpoche felügyelte a 24. Drikung Tróntartó, Őszentsége Kunkhen Ringzen Chodrak (1595-1659) 15 kötetből álló, a tibeti buddhista hagyományból (Kabum) adott szóbeli útmutatásainak újbóli kiadását. Rinpoche számos autentikus tanítást és szóbeli átadást kapott élő és már eltávozott mesterektől. Rinpoche először 1998-ban látogatott Lapchiba, a jógi Jetsun Milarepa legszentebb helyére, ahol elhatározta, hogy hosszabb elvonulásokat fog végezni. Ugyanakkor látva, hogy a lámáknak, gyakorlóknak és a falusibelieknek milyen nehézségekkel kell szembenézniük, Rinpoche nem tudta tovább elviselni egy ilyen szent hely hanyatlását. „Őeminenciája Nubpa Rinpoche egyike a Drikung Kagyü vonal legnagyobb tanítóinak, és Drubwang Rinpocse eltávozása után az ő legfőbb szellemi örökösévé vált. Először 1980-ban találkoztam Nubpa Rinpochével, miután kiengedtek a börtönből. Rinpoche ezután Jangchub Lingbe ment és nagy tudósként szolgálta a Dharmát, majd ezt követően több éves elvonulást végzett Lapchiban, ahol a meditációs gyakorlatok mesterévé vált. Nubpa Rinpoche ily módon megvalósítást elért mester és a buddhista szent szövegek nagy tudósa is egyben, valamint Drubwang Rinpoche fő szellemi örököse.”