Kategória (hu-hu)

OM AH HUNG Tisztító gyakorlat

Kedvezőtlen körülményeinkhez a negatív hozzáállás helyett, pozitív módon is viszonyulhatunk. Hogy így tegyünk, először ki kell alakítanunk magunkban a megvilágosodás tudatát, a bodhicsittát, megerősítve magunkban, hogy e dolgokat azért tesszük, hogy minden érző lény javára elérjük a teljes megvilágosodást.

Mindazonáltal mindannyian rendelkezünk elhomályosulásokkal és negatív karmával. Meg kell tisztítanunk ezeket a testi és tudati szennyeződéseket és zavaró érzelmeket. A következő meditációs gyakorlat nagyon hatékony lehet e célra.

Először is ülj le egy kényelmes helyen, majd lazítsd el a tested és a tudatod.

Végy egy mély levegőt az orrodon keresztül, majd a kilégzéssel engedj kimindenbenned lévő feszültséget. Ismételd meg háromszor.

Helyezkedj el a hétpontos meditációs testhelyzetben.

Egy kis ideig, figyelmedet a légzésre fókuszálva nyugtasd el a tudatod. Békét és világosságot hozva, ez segít rendbeszedni a tudatodat.

Amikor befejezted e lépéseket, a következő egyszerű és rövid tisztító gyakorlat nagyon hatásosan végezhető el:                                

Először képzelj el egy fehér OM szótagot a homlokodban, egy vörös AH-t a torkodban, és egy kék HUNG-ot a szívközpontodban. Ezután ismételd az OM AH HUNG mantrát.

Miközben az első kör mantrát mondod, fehér tűz sugárzik ki az OM-ból, és eléget minden testi elhomályosulást. Az OM tüze eléget minden betegséget, negatív karmát, és testi elhomályosulást.

Miközben a második kör malát recitálod, vörös tűz árad a torokban lévő vörös színű AH-ból, és eléget minden elhomályosulást és kedvezőtlen karmát, amit a beszédünk által teremtettünk. Ezáltal a beszédünk bölcsesség-beszéddé alakul át.

A harmadik kör malát mondva, kék tűz jelenik meg a szívközpontban lévő HUNG-ból és beborítja az egész testünket. A tudat összes negatív karmája és elhomályosulása elég a tűzben.

A mantra recitálása után, gondolati vizsgálódás vagy megkülönböztetések nélkül pihentesd a tudatod.

A fehér OM beleolvad a vörös AH-ba.

A vörös AH beleolvad a kék HUNG-ba.

Végül a kék HUNG, alsó részétől kezdve felfelé haladva, lassan eltűnik  az    ürességben.

Ezután csak lazíts és légy tudatos. Nyerj bepillantást a tudat természetébe és meditálj ebben az állapotban.

A Dicső Drikung Kagyü HUNG szimbólum magyarázata

Őszentsége 37. Drikungpa tanítása

Az Áldás és Erő Kereke

A Dicső Drikung Kagyü szimbólum magyarázata

A Nap, a Hold és a Hung Szótag

Om Svasti! Vadzsradhara Úr, Lodrö Rincsen és Devegön,
Danun,Nagardzsuna, Shavari és Tilipa,
Naro, Metri, Marpa, Mila, Dagpo és Dordzse Gyal,
és a Védelmező Drigung Rincsenpal lábai előtt leborulok!

 

A Nap, a Hold és a Hung szótag e rövid magyarázata négy részből áll:

  • Külső jelentés
  • Belső jelentés
  • Titkos jelentés
  • Teljes jelentés

A Nap és a Hold a Dagpo-i Orvost (Gampopát) és Recsungpát szimbolizálja, a Nagy Dzsecün Milarepa naphoz és holdhoz hasonló szívbéli fiait, a Gyakorlás Vonalának koronaékkövét a Hó Országában; azt jelképezi, hogy a naphoz és holdhoz hasonló Kagyü-mesterek megáldják tudatunkat.

Külső Jelentés

A jelkép közepén található Hung magszótag a Drigung Kyura nemzetség pecsétjét szimbolizálja. Közismert, hogy a Hung szótag pecsétje azon számos isteni tárgyak egyike volt, amelyek Kyura Namchen Karpo-val, a Kyura nemzetség megalapítójával együtt szálltak alá, amikor az istenek a mennyből a Földre küldték őt. A Hung szótag mind a mai napig a Drigung hagyományvonal királyi pecsétje. A legenda szerint azok az emberek, akik ismerték e pecsét hatalmas jelentőségét, védelmező csakrának tekintették még a közönséges iratokat is, ha azok a Hung-pecséttel voltak ellátva. Úgy hitték, hogy a pecsét képes eloszlatni az ártalmakat és megszüntetni az átkokat, amelyeket istenek, szellemek, démonok, akadályozó lények vagy ellenségek idéznek elő, és a lepecsételt iratokat mindig a testükhöz közel tartották. E célból a Hung-ot pecsétbe foglalták.

Belső Jelentés

A fehér hold lényege Achi Chökyi Drölma, a Drigung Kagyü hagyományvonal női Dharma-védelmezője. A mélykék Hung szótag Mahakálát, az Eredeti Bölcsesség Urát szimbolizálja. A vörös nap Dharmapala Tseumar-t szimbolizálja. E három együtt azt jelképezi, hogy Achi, Mahakala és Dharmapala a Buddha-dharmát védelmezik.

Titkos Jelentés

A bodhicsitta hold-ülésén a kék Hung szótag Chakrasamvara lényegét szimbolizálja, amely a „világosság ügyes módszerekként való megjelenése”. A vörös nap Vadzsrajógini lényegét szimbolizálja, amely az „üresség bölcsességként való megjelenése”. A kettő az együtt-felmerülő apát és anyát jelképezi, az ügyes módszerek és a bölcsesség egybeolvadását, amely a Sambhogakáya-forma lényege.

A Teljes Jelentés

A kék Hung szótag a három idő (múlt, jelen és jövő) Buddháinak a tudatát szimbolizálja. A tér természetével bír, amely kék, tiszta, állandó, üres és ragyogó. Lényege a Dharmakáya, a valóság természete „ahogy a dolgok vannak”, amely meghaladja a szavakat, gondolatokat és kifejezéseket.

A kör (a szótag legtetején) Akshobyát és a dharmadhatu bölcsességét szimbolizálja. A sarló alakú hold Vairocanát és a tükörszerű bölcsességet szimbolizálja. A legfelső rész Ratnasambhavát és az egyenlőség bölcsességét szimbolizálja. A HA betű Amitabhát és a megkülönböztető bölcsességet szimbolizálja. Az Aa és az U Amoghasiddhit és a tevékenységet beteljesítő bölcsességet szimbolizálja. Így a Hung szótag lényegében az öt Buddha-családot jeleníti meg.

A Hung szótag alakjában az öt eredeti bölcsesség rejtezik.
Az egyesítés megtapasztalásának ereje, valamint a kifejlesztő és beteljesítő szakaszok ereje által érjem el Vadzsradhara állapotát, még ebben az életemben!

Összeállította a Dicső Drikung Kyabgon Chetsang Konchok Tenzin Kunzang Thinle Lhundrub, a ladakhi Yungdrung Tharpa Ling kolostorban, 1981. január 15-én.
Angolra Fordította: Khenpo Konchok Tamphel

Beavatás jelentése, jelentősége

A formális tantrikus gyakorlat beavatással kezdődik. A beavatást szankszritul Abhiseka-nak hívják, ami szó szerint „megöntözést” jelent. Ez egyfajta meghatalmazás, melyet a Gurunak hívott mester ad. A tantrikus meditáció egyik alapvető jellemzője a Guru szükségességének kihangsúlyozása. Nyilvánvaló, hogy Guru nélkül a tantrikus meditációt nem lehet gyakorolni, ez különbözteti meg a Hinaya és a Mahayana meditációtól. Így ez nem csak azt jelenti, hogy a meditáció módszerét a Guru megtanítja, hanem ez egy beavatás is, melyet a Guru irányít.

Az Abhiseka szónak a tibetiben a „Wongkur” felel meg, mely az erő átadását jelenti, lefordítva az Abhiseka belső jelentését. Más szavakkal a tantrikus beavatás lényegében a spirituális erő átadása a Gurutól a tanítványnak. Ezt szimbolizálja a víz öntözése, és nagyon gyakran egy mantrában testesül meg, egy szent szótagban vagy állandósult szókapcsolatban, melyet újra és újra ismételni kell, és melyet a beavatás pillanatában kapunk meg. Félreérthető lehet, hogy a Vadzsrajána hangsúlyt fektet kijelölt Istenségek (Tibetben Jidamnak hívják) más típusú erőire a beavatáson keresztül, mely valójában nagyon korlátozott.

A gyakorlót nem igazán az Istenség áldja meg és védelmezi, de szükséges, hogy a gyakorló legyőzze a saját tudatát a meditáción keresztül, így irányítsa tudatosságát a kontempláción és vizualizáción keresztül. Ha a tantrikus gyakorló nem gyakorolja a kontemplációt, akkor nem lesz haladás és eredmény a mantrázásban és a tantra fenntartásában. Noha ez az alapkövetelmény bármely tantrikus gyakorlónak, nem könnyű áttörést elérni, mivel különböző fizikai és pszichológiai hatásokon mehet keresztül.

Így egy képzett és tapasztalt Guru (mester) útmutatása mindenképpen szükséges, máskülönben bajba kerülhet a gyakorló, és a Buddhaságot kereső úton nagyon eltévedhet.